Bildirme ...

İlam,
Arapça, ilam, (ﺍﻋﻼﻡ)
Arapça bilmek, anlmak anlamındaki ilm kelimesinden türetilmiş.
Bildirme, anlatma,
Mahkeme kararını gösteren resmi belge.
Tebliğ,
Beyan,
Bildirme,
İngilizce: Manifestation, 
Fransızca: Manifestation
İhbar, 
Tecimsel mallar ve benzeri başka işlemlerde gerekli görülen özelliklerin ilgililerine bildirilmesi.
Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ