Kilisenin başlangıçtaki yaşam biçimini ve disiplinini yeniden kurmaya çalışan değişik Hıristiyan mezheplerinin üyelerine verilen ad...

Apostolik,
Fransızca apostolique,
İsa' nın havarilerine ilişkin sözcüğünden alıntıdır. 
Oniki havariden birine ait.
Havarilerin özelliğini taşıyan.
Papa'ya ait.
Kilisenin başlangıçtaki yaşam biçimini ve disiplinini yeniden kurmaya çalışan değişik Hıristiyan mezheplerinin üyelerine verilen ad.
Ermeni Apostolik Kilisesi (Ermeni Lusavoriçagan Kilisesi),
Dünya Ermenilerinin büyük bir çoğunluğunun üye olduğu, dünyanın eski milli Hristiyan kiliselerinden biri olan mezhep. 
Hristiyanlığı Ermenilere ilk tanıtanlar olduklarına inanılan, İsa Mesih' in havarileri Taday ve Bartalmay'a dayanarak kendisini apostolik bir kilise olarak tanımlar.
Türkiye'deki Ermenilerin ruhani lideri İstanbul Ermeni Patriği' dir. Şu anki başpiskoposu II. Sahag Maşalyan'dır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ