Bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı ...

Epistemoloji,
İngilizce, Epistemology,
Fransızca, Epistemologie.
Almanca, daepistemoloji,
Yunanca, Bilim öğretisi.
Bilgi kuramı.
Bilgi öğretisi,
Bilim öğretisi.
Bilim felsefesi.
Bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı.
Bilimlerin koyduğu sorunları inceleyen felsefe dalı.
Bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran felsefe dalı.

Epistemoloji çeşitli bilimlerin ilkelerini, varsayımlarını ve sonuçlarını eleştirerek inceler, onların mantıksal kökenini, nesnel değerini belirlemeye çalışır.
Epistemoloji kelimesi tarihte ilk kez 1958 yılında, 
Fenomen Nazariyesi adlı eserde kullanılmıştır.
Buna izafeten Sokrates, "Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir" sözüyle bilgi felsefesinin temelini atmıştır. Hayırlı olsun.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ