İslam devletlerinde hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricalinin vekili...

Naib,
Naip,
Arapça Naib, (ﻧﺎﺋﺐ).
Arapça naib, birinin yerine geçmek anlamındaki nevb sözcüğünden türetilmiştir.
İslam devletlerinde hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricalinin vekili.
Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi yerine geçici bir zaman için yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil.
Kadı vekili.
Hac ibadetinde birine vekalet eden.
Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi.
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse.
Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, şeriata göre hükmeden hakim.
Vekil, birinin yerine geçen.
Şeri mahkemelerde hakimlik yapan kimse, kadı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ