Neşeli, canlı, ilgi çekici...

Renkli,
Neşeli, canlı, ilgi çekici.
Değişik, ilgi çekici, hareketli.
Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse)
Çeşitli.

Renkli kelimesinin başka anlamları;
Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olanBeyaz dışında başka rengi veya renkleri olan.
Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.
Tabii olarak rengi olan.
Beyaz olmayan, beyaz dışında bir rengi olan.
Aksettirdiği görüntüde renk bulunan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ