Dayanak...

Mesnet,
Mesned,
Arapça mesned, (ﻣﺴﻨﺪ).
Arapça, dayanmak, yaslanmak anlamındaki sunud kelimesinden türetilmiş.
Dayanılan, güç ve destek alınan şey, dayanak.
Dayanak.
Dayanak, yardımcı.
Dayag, dayak.
Kapının arkasına konulan kol, destek, sürgü.
Bir şeyin yıkılmaması için dayanan ağaç, destek, payanda.
İstinad.
Dayanacak yer, nokta.
Destek.
Dayanma. 

Mesnet kelimesinin başka anlamları;
Mertebe. 
Mevki, makam.
Güvenme.
Sened veya delil söylemek, göstermek.
Büyük mevki, makam, rütbe, paye, mansıp.
İnatlaşma, inat yapma. 
Muannidlik.
Döşeme, kiriş vb. yatay strüktür ögesinin düşey taşıyıcıya oturduğu yer, dayanak, taşımalık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ