Ulusculuk yanlısı...

Nasyonalist,
Fransızca, nationaliste.
İngilizce, Nationalism.
Almanca, Nasyonalist.
Ulusculuk yanlısı.
Ulusçuluk yanlısı olan kimse.
Ulusçuluk yanlısı, ulusçu, milliyetçi.
Milliyetçi,
Ulusculuk,
Nasyonalist,
Milliyetçilik,
Milliyet ilkesini benimseyen, milliyetsever, ulusçu, ulusalcı.
Her ulusun kendi kültür değerlerini, çıkarlarını ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak ve koruyarak varlığını sürdürebileceğine inanan, çok kez bölgesel, uluslararası ya da başka tür değerler üzerinde durmayan görüş.

Nasyonalist, milliyetçilik ile eş değer tutulmakla birlikte yaygınlaşması Fransız Devrimi ile olmuştur. Türkçede ulusçuluk ya da milliyetçilik olan dünya görüşüdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ