İmparatorluk sınırları içinde yaşayan tüm özgür kişilere Roma yurttaşı olma hakkını veren ve yaptırdığı hamamlarla tanınan Roma imparatoru...

Caracalla,
Latince: Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus.
(D. 4 Nisan 188 - Ö. 8 Nisan 217)
Roma imparatoru.
Vatandaşlık hakkından yararlananların sayısını artırmıştır.
4 Nisan 188 yılında Lugdunum'da (Lyon) doğdu. 
Fenike ve Arap etnik kökenli olup kardeşi Geta ile MÖ. 211 yılında babalarının ölümünden sonra hüküm sürmeye devam etti. Kardeşini öldürtdü. Roma İmparatorluğu' nun tek yöneticisi olarak hüküm sürdü. Caracalla'nın saltanatı, Germen halklarının iç istikrarsızlığı ve dış istilalarını içeriyordu.

Roma İmparatorluğu'nda, 
Caracalla Fermanı olarak da bilinen Antonine Anayasası ile tüm özgür kişilere Roma vatandaşlığı tanıdı. Roma'nın en büyük ikinci hamamı olan Caracalla Hamamı' nın yapımıyla tanındı. Antoninianus adıyla yeni bir Roma para birimi tanıttı. 

Antik kaynaklar Caracalla' yı bir tiran ve zalim bir lider olarak tasvir eder. Modern eserler Caracalla' yı kötü bir yönetici olarak gösterirken onu Roma imparatorlarının en zalimlerinden biri olarak tanımlıyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ