Aşama sırası...

Hiyerarşi,
Fransızca, hierarchie.
İngilizce, hierarchy
Aşama sırası.
Aşama düzeni.
Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif.
Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası.
Altlık üstlük ilişkisi.
Mevki ve rütbe sırası.
Muratebe (Rütbelendirme, Sıraya Koyma, Hiyerarşik bir duruma sokma).
Silsile,
Meratip,
Arapça, Meratip, meratib, (ﻣﺮﺍﺗﺐ).
Arapça mertebe sözcüğünün çoğulu.
Mertebeler, rütbeler, dereceler.
Mevkilerin, salahiyetlerin ve rütbelerin önem sırası.
Aynı teşkilata bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkanı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alaka.

Bedensel, zihinsel ya da toplumsal düzeyde nesnelerin, düşüncelerin, kişilerin, olayların derece ve önem sırasına ya da ast üst ilişkisine göre düzenlenmesiyle oluşan her türlü örgütlenme,(aşama sırası), (sıradizin).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ