On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü...

Kaside,
Kasaid, Kasid.
Arapça kaside, (ﻗﺼﻴﺪﻩ).
Arapça, Kaside yazmak anlamında gelen kaşd kelimesinden türetilmiştir.
Nesip, 
Teşbip.
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü.
Araplardan Farslara, sonra divan edebiyatına geçmiş bir övgü koşuğu. 
Konusu en çok övme olan ve en az onbeş yirmi beyti bulunan uzun gazel.
Büyük kimseleri ve herhangi birşeyi öven manzume şekli, naat.
Çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi.
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi

Kaside sözcüğünün yörelere göre başka anlamları;
Boncuk, altın kolye.
Doğu Anadolu'da kısa öykülere verilen genel ad.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ