Tuzak ...

Trap,
Kapan,
Komplo,
Fak,
Ağ.
Bubi, Bait,
Das,
Çitih,
Duzak.
Vuzur,
Tele, Tonga, Tor.
Tuzak,
İngilizce, Trap, 
Fransızca, Trappe, 
Almanca, Abscheider, 
Japonca, Torappu.
Anadolu’da duzak olarak da geçer.
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek.
Kuş veya yabani hayvan yakalamaya yarayan araç veya düzen.
Kuşları, vahşi ve yabani hayvanları yakalamak üzere hazırlanan düzen, dam.
Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo.
Birini veya bir topluluğu güç duruma düşürmek için kurulan düzen.
Su ürünlerinin bir hazne içerisine girip yakalanmasını sağlayarak, kaçmasına engel olan geliştirilmiş av araçları.

Tuzak kelimesinin diğer anlamları;
Duzah, cehennem.
İnce saplarının uçlarında, bir yanı açık kozaları bulunan bir çeşit yabanıl ot.
Fiziksel kimya aygıtlarında, kimi gazları yoğunlaştırarak alıkoyan ya da asıltı taneciklerini tutan kap.
Yasa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ