Ergen ...

Baliğ,
Buluğ,
Farsça, Baliğ.
Baliğ ya da Buluğ.
Ergen.
Erin, 
Yeni yetme, 
Akil baliğ, 
Döl verebilecek duruma gelmiş olan, erin, yeni yetme, akil baliğ, baliğ.
Yetişmiş. 
Olgun yaşına gelmiş. 
Aklı kemal bulmuş, erişmiş, varmış.
Henüz evlenmemiş, bekar.
Bekar, evli olmayan.
Ergenlik dönemindeki kişi. 
Ergenlik çağında olan, yeniyetme.
Yetişkin; henüz evlenmemiş.
Çocukluk çağından çıkmış, ergenlik döneminde olan birey.
Çocukluk çağından gençlik çağına geçmiş olan, aklı ermeğe başlamış, baliğ.

Ergen kelimesinin diğer anlamları;
Kızılcık.
Olgunlaşmış, olmuş.
Genellikle kutsal günlerde, kızartılarak çocuklara dağıtılan küçük yufkalar.
Boynuzdan yapılan kadeh.
Bayan elbisesi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ