Kömür ocaklarında doğal sıcaklık ve basınçta açığa çıkan, büyük bölümü saf metan olan, kolayca tutuşabilen ve patlamaya yol açabilen bir gaz.

Grizu,
Gas.
English, firedamp.
Fransızca, grisou.
Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz.

Kömür ocaklarında doğal sıcaklık ve basınçta açığa çıkan, büyük bölümü saf metan olan, kolayca tutuşabilen ve patlamaya yol açabilen bir gaz.
Büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen bir gaz.
Kömür ocaklarında ortaya çıkan ve patlaması büyük zararlara yol açan gaz.
Kömür ocaklarında adi sıcaklık ve basınçta açığa çıkan, kolayca tutuşan, bu yüzden kazalara sebep olan, (Grizu Patlaması) büyük kısmı metandan ibaret gaz.

Grizu patlaması;
Belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için minimum %12 oranında oksijen gerekmektedir.Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ