Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk ...

Sih,
Sanskritçe sih.
Sihler, 
(Pencap : ਸਿੱਖ , sikkh )
Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk.
Sih terimi, öğrenci anlamına gelen sisya kelimesinden gelmektedir.
Sihizm, tek tanrılı dine dayanır. 
Guru Nanak' ın kurduğu 15. yüzyılda Hint yarımadasında Pencap bölgesinde bir vahye dayanan dindir.

Pakistan ve Hindistan coğrafyasında popüler bir din olan Sihizm'in kurucu, Guru Nanak' tır. Amerika kıtasında da oldukça yaygındır. Dünyanın beşinci büyük dinine mensup olan sihler, dinin seküler ve hoşgörülü öğretilerini canı gönülden benimsemişlerdir. Guru Nanak, Hinduizm dininde var olan kast sisteminden rahatsız olmuş ve insanların tamamının eşit olduğunu vurgulamıştır. Sihlerin kutsal kitabı da herkesin anlayabileceği şekilde yazılan ve çoğunlukla hoşgörüyü aşılayan bir kitaptır. Dinin tüm kutsal metinleri tek tanrı anlamında ek onkar sözüyle başlamaktadır. Tek tanrı vurgusu din içerisinde sıklıkla yapılmaktadır.

Dinin on gurusu olarak adlandırılan bu isimler, peygamber ya da aziz rütbesinde önemli kişilerdir. Bu kişilerin de başında dinin kurucusu kabul edilen Guru Nanak Dev gelir. Sihizmin diğer on gurusu ise şöyledir: Guru Angad Dev, Guru Amar Das, Guru Ram Das. Guru Arjan Dev, Guru Har Gobing, Guru Har Rai, Guru Har Krişan, Guru Tegh Bahadur ve Guru Gobind Singh.

Gurdwara (Altın Tapınak) isimli ibadethane de sihizmin merkezi kabul edilmektedir. Bu ibadethanenin kapısı herkese açıktır. İbadethaneye girerken başın örtülmesi ve ayakkabıların da çıkartılması gerekir.  Sihizm’de, vaftiz törenine eşdeğer, Amrit seremonisi adı verilen, yeniden doğuş seremonisi yapılır. 

Tören başında kılıçla karıştırılarak hazırlanan şerbet içilir. Törende kişi, sembolik bir hareketle egosunu teslim ettiğini ve gerekirse bu yolda canını feda edebileceğini ve eski yaşamı ile tüm bağlarını keseceğini ifade eder. İmanın dört sembolünden biri olan sarık, yaşam boyunca asla kesilmeyen saçları örtmek için kullanılır. Dine göre beş büyük kötülük şunlardır;
Ankhar (ego - benlik), Krodh (öfke), Lobh (aç gözlülük), Moh (maddi bağlılık), Kam (şehvet).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ