Acı ve dikenli bir ağaç ...

Ari,
Darı,
Acı ve dikenli bir ağaç.
Kavasya; Acı ağaç.
Hurma dikeni.
Acı ve dikenli bir ağaç.
Dari,

Ari kelimesinin başka anlamları;
Arapça, Ari, (ﻋﺎﺭﻯ).
Arapça, soyunmak, temizlenmek anlamındaki ury, urye kelimesinden türetilmiştir.
(Bir şeyden) Kurtulmuş, soyunmuş olan, (o şeyi) üzerinden atmış bulunan, (-den) beri.
(Bir şeyden) Yoksun bulunan, (-den) uzak.
Hindistan’ın eski bir kavmi olan Aryalarla ilgili.
Hint-Avrupa dil ailesinden olan (ırk, topluluk veya kimse.)
Pak, pislikten uzak.
Hür.
Evet.
Ot ve yem satan kişi.
Evinden çıkmayan kimse.
Adımı geniş olan kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ