Götürü iş için verilen ücret, el emeği...

Aktı,
Götürü iş için verilen ücret, el emeği.
Götürü iş için ödenen ücret.
Götürü bir iş için ödenen ücret.
Götürü iş için verilen ücret, el emeği.
Bu ücrete, Manisa ve Akhisar yöresinde Aktı denmektedir.

Götürü ücret; 
Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan bir akort ücret biçimidir. Birim saptamasının zor olduğu veya seri olarak yapılamayan ya da birbirine benzemeyen ve genellikle süreklilik göstermeyip bir süre sonra biten işlerde, işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması durumunda götürü ücret olur.

Basit usulde vergiye tabi olan kişilerin yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaatlarda çalışan ameleler götürü ücret vergisine tabi bulunuyor. Diğer ücretli olarak adlandırılan bu kişiler için şubat ayında beyanname verilmesi, hesaplanan vergilerin şubat ve ağustos aylarında ödenmesi gerekiyor. Verginin ödenmemesi halinde onları çalıştıranlar da sorumlu tutuluyor.

Gelir vergisi Kanunu uyarınca ücret gelirleri Gerçek ücretler ve diğer ücretler olarak iki gruba ayrılarak vergilendiriliyor. Basit usule tabi vergi mükelleflerinin yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri ile gayrimenkul sermaye iradı geliri elde edenlerin yanında çalışanların ücretleri diğer ücret geliri olarak adlandırılıyor. Buna götürü ücret de deniliyor.

İşin yapılması karşılığında nakit olarak ödenen asıl ücrete aynı zamanda çıplak ücret veya ana ücret de denebilmektedir. Aile yardımı, giyecek yardımı ya da ikramiye gibi nakit olarak ödemesi yapılan ücret ekleriyle beraber bu tanım giydirilmiş ücret diye adlandırılır. Çalışanın aldığı ücretin vergi, sigorta gibi kesintilere uğramamış haline brüt ücret denmekte ve bu kesintiler yapıldığında çalışanın eline geçen ya da hesabına yatan miktara net ücret denmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ