Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk...

Tulup,
Sümek,
Kelep,
Çile,
Yumak,
Dulup,
Halk ağzında, Tulup, Sümek.
Yerel ağızlarda dulup biçimi de kullanılır.
Eski kaynaklarda da tulup,  dulup, yumak, kelep, çile olarak geçer.
Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk.
Eğirilmek için temizlenmiş, taranmış yumak biçiminde yün.
Eğrilecek duruma getirilmiş tiftik topu.
Türkçede eğrilmek için temizlenmiş, taranmış yumak biçimindeki yüne sümek.
Pamuk.
Çekirdekli pamuk.

Tulup, sözcüğünün diğer anlamları;
Dulp,
Tulp,
Top, takım, yığın, küme.
Davar kırkma aracı.
Şakak.
Kürk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ