Dağ selvisi ...

Arar,
Andız,
Selvi,
Sedir,
(Latince, cedrus),
Cedar,
Farsça serv.
Dağ servisi,
Dağ selvisi.
İngilize, Cedar, Cypress.
Fransızca cedre.
Sedir.
Servi,
Servi ağacı, Yerel ağızlarda selvi olarak geçer.
Güney Anadolu’da ve Kıbrıs’ta serviye daha çok andız adı verilir.
Andız, selvi, servi ağacı (Cupressus sempenvirens).
Servigillerden, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 m boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç (Cupressus sempenvirens).
Kozaklılardan, çiçekleri sarı veya açık yeşil renkli, boyu 40 metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ servisi (Cedrus).
Kozalaklılardan, çiçekleri sarı veya açık yeşil renkli, iğne yaprakları uzun sürgünler üzerinde tek tek, seyrek ve dağınık olarak dizili, kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir ağaç.

Servigillerden, Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, 25 metre boyunda, ince, uzun, piramit biçiminde, çok koyu yeşil yapraklı bir ağaç, andız, selvi, servi ağacı (Cupressus sempenvirens).

Selvi - Servi - Sedir.
Ölümün ve karanlıkların ağacı servi (selvi).
Servi altı, Argoda Mezar.
Servi boylu, Uzun boylu ve ince endamlı (sevgili).
Bir kürk çeşidi.
Köşk.
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ