Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekalet eden diplomat ...

Maslahatgüzar, 
İşgüder,
İş bilir.
İş beceren.
Elçi vekili.
İş bitiren, iş bilir, becerikli.
Bir büyük elçiye vekalet eden diplomat, elçi vekili.
Elçi namına işleri takible vazifeli kimse.
Arapça Maslahatgüzar,  (ﻣﺼﻠﺤﺘﮕﺬﺍﺭ).
Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekalet eden diplomat, işgüder.
Dış işleri bakanlığı nezdinde gönderilen elçi.

Konsolos, (Rumca cónsolos);
İngilizce: consul, 
Fransızca: consul.
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükumete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender.
Dış işleri görevlisi, şehbender.
Devlete ilişkin tecimsel yararları yabancı ülkelerde korumakla görevli siyasal işyar. 
Yabancı ülkelerde orada bulunan yurttaşlarının haklarını korumak ve hükümetlerine siyasal ve tecimsel işlemlerle ilgili bilgileri vermekle görevli işyar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ