Üvey ana...

Analık,
Üvey ana.
Emumiyye,
Anne olma durumu.
Anne olma duygusu.
Anne yerini tutan veya anne kadar yakınlık gösteren kadın.
Anaca davranış.
Halk ağzında Üvey ana.
Kaynana.
Ana duygusu,
Ana olanın durumu,
Anaca davranış,
Ana yerini tutan veya ana kadar yakınlık gösteren kadın.
Anne olma durumu ve sıfatı, annelik, validelik.
Anne yerine konan, anne yerini tutan kadın.
Düğünde sağdıçlık eden kimsenin karısı, annesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ