Özümleme ...

Temessül,
Arapça, temessül, (ﺗﻤﺜّﻞ). 
Özümleme,
Anabolizma,
Yadımlama,
Asimilasyon,
Biyosentez,

Özümleme.
Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, 
Özümleme Karşıtı; yadımlama.
Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirme, özümseme.
Arapça, benzer şey anlamındaki misl'den türetlmiştir.
Belli bir şekil ve surete girme
Bir şey veya kimseye benzeme, uyma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ