Sert bakış ...

Dik,
Sert bakış.
Sert (bakış).

Dik sözcüğünün başka anlamları;
Arapça, dik, (ﺩﻳﻚ), Horoz.
Farsça, dik, (ﺩﻳﻚ), Kazan, çömlek, toprak tencere.
Sert, haşin.
Darlık, sıkıntı. 
Gam. 
Kalbe sıkıntı veren.
Katı ve sert olduğu için eğilmeden duran.
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.
Yatık durmayan, sert.
Sert, kalın, tok (ses)
Ters, aksi (söz).
Kaba, yersiz (davranış).
Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş.
Verem hastalığı (Kerkük yöresinde).
Çocukların oynadıkları bilye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ