Güven, saygınlık ...

Kredi,
İtibar,
Güven.
İtimat,
Saygınlık.
Fransızca credit.
İngilizce: credit, loan
Rusça: kredit
Mecaz anlamada,
Güven, saygınlık, itibar.
Kişi veya kuruluşların gördüğü itibar, saygı, itimat, güven.
Kişi ve kurumların, borçlarını ödeyebilir veya ödeme sözünü tutabilirliği konusunda başkalarında uyandırdığı güven, itibar.
Ülkedeki veya ülkeler arası banka ve mali kuruluşların, gelecekte belirlenen tarihte ödeme kaydıyle, yapılan istihbaratlar sonucu oluşan güvene dayanarak ödünç aldıkları veya verdikleri mal, para ve avans tutarı.

Kredi (borç para).
Borç ödemede güvenilir olma durumu.
Ödünç alınan veya verilen mal, para.
Para, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir vade ve koşulla geri alınmak üzere verilmesi.

Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

Bir dersin, belli bir öğrenimi tamamlamak için öğrenciden istenen her türlü teorik ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak hesaplanan, programın tamamı içinde sahip olduğu değer birimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ