Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik...

Şiar,
Belgi,
Alamet,
Kesit,
Düstur.
Ülkü,
Ayırıcı özellik.
Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.
Ayırıcı işaret, bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, nişan.
Arapça şiar, (ﺷﻌﺎﺭ).
Eskiden, Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi.
İz, işaret, alamet.

Arapça şiar, (ﺷﻌﺎﺭ) diğer anlamları;
Elbise, libas, içe giyilen kaftan.
Adet, yol, usul.
Ölüm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ