Sahipsiz, boş toprak...

Cebel,
Sahipsiz, boş toprak.
Halk ağzında, Sahipsiz, boş toprak.
Halk ağzında Ekilmemiş tarla, ekime elverişli olmayan yer.
Ekilmemiş tarla.
Ekime elverişli olmayan yer, Bozkır.

Cebel sözüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Arapça, cebel,  (ﺟﺒﻞ).
Dağ.
Dağ yolu.
Koruluk.
Balta girmemiş orman.
Yağmurlu, sisli, kapalı hava.
Genç, cahil.
Kılavuz, yol gösterici.
Düz yolda çıkıntı meydana getiren toprak yığınları.
Binanın yan duvarları (Hatay yöresi)
Yan, yan taraf.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ