Kimlik ...

Hüviyet, 
Arapça huviyyet, (ﻫﻮﻳّﺖ).
Kimlik.
Şahsiyet, kişilik.
Öz, kimlik.
Mahiyet, hakikat.
Bir şeyin kim olduğu, kimlik.
(Osmanlı Dönemi) asıl, mahiyet, kimlik.
Hüviyet cüzdanı.
Kimlik belgesi, kimlik, hüviyet.
Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, kimlik kartı, tanıtma kartı, hüviyet.
Bir kimsenin kim olduğunu gösteren belge, hüviyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ