Hücre bilimi ...

Sitoloji,
Fransızca: cytologie.
İngilizce: cytology.
Hücre bilimi.
Göze bilimi,
Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji.
Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı.
Sitoloji kelimesi, Grekçe'deki kytos, barındırıcı, kelimesinden türemiştir. 
Sitoloji, hücrelerin fizyolojik yanlarını, barındırdığı yapıları, organelleri, ortamlarıyla ilişkilerini, hayat döngülerini, bölünmelerini ve ölümlerini inceler. Bu işlem hem moleküler hem de makroskobik ölçüde gerçekleştirilir. Sitoloji araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ