Pürtelaş ...

Telaşlı,
Eskiden, Telaşlı.
Çok telaşlı.
Pürtelaş,
Aceleci.

Telaş eden, telaşa düşen, pürtelaş.
Farsça, pur ve Arapça telaş kelimelerinden türetilmiş.
Telaşlı olmak.
Telaş eden, telaşa düşen.
Telaşlı telaşlı.
Aceleci bir biçimde, telaş göstererek.
Telaş, Telaşe.
Herhangi bir sebeple acelecilik.
Telaşa düşmüş, telaşla davranan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ