Bir anda ...

Anen,
Arız olmak.
Birden,
Çabucak,
Aniden, 
Hemencecik,
Bir anda,
Çabucacık.
Pek çabuk, acele ile, vakit geçirmeden, hemencecik, derhal.
Kolaylıkla. 
Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda.
Bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk.

Çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhal, hemen, hemencecik, hemencek.
Hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle.
Şipşak, takkadak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ