Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama...

İnfak,
Arapça, infak, (ﺍﻧﻔﺎﻕ)
Arapça, tükenmek, azalmak anlamındaki  nefak' tan türetilmiştir.
Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.
Nafakasını verme, besleme, geçindirme, yedirip içirme.
Malını harcama, sarfetme (Hak yolunda).
Nafaka verme. 
Besleme. 
Geçindirme.
Harcayıp tüketme.
Fakir olma.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ