Kanat ...

Cenah.
Kanat,
Yan, taraf.
Arapça cenah, (ﺟﻨﺎﺡ)
Kanat.
Merkez durumunda olan bir şeyin iki yanında bulunan kısım veya gruplardan her biri.
Eskiden, Kuş kanadı.
Kol, pazı.
Kanat, taraf, kısım.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ