Gerileyiş, çöküş ...

İniş,
İnhitat,
Arapça, inhitat, (ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ).
Arapça, İnhitat; indirmek, terketmek anlamındaki hatt kelimesinden türetilmiş.
Gerileme, çöküş, çöküntü.
Aşağı seviyeye inme.
Alçalma,
Kuvvetten düşme, düşkünlük gösterme.
İhtiyarlığa yüz tutma.
(Şiş vb. şeyler için) İnme.
Gerileyiş, çöküş.
Regresyon,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ