Fransız Devrimi'nin en ünlü adlarından biri...

Marat,
Fransız Devrimi'nin en ünlü adlarından biri.
Danton,
Saint-Just,
Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre,
Fransız Devrimi veya İhtilali (1789-1799). Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi' nin reformlara gitmeye zorlanmasıdır. 
Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. 
Fransız Devrimi 1789-1815 yılları arasında beş farklı dönem yaşayarak devam etti. 

Fransız Devrimi'nde rol oynayanlar Jacques olarak adlandırılırlardı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ