Cüret ...

Atar,
Cüret, cesaret.
Arapça curet, (ﺟﺮﺃﺕ).
Tokat, Gaziantep ve Eskişehir yöresinde halk dilinde atar.
Yüreklilik, ataklık, cesaret, kudret.
Düşüncesizce, saygıyı aşan davranış, cesaret.
Yiğitlik, cesaret. 
Korkmayarak ileri atılmak.
Çekinmeden ortaya atılma, cesaret, atılganlık.
Kendini bilmezlik, küstahlık.
Korkmayarak ileri atılmak.

Atar kelimesinin diğer anlamları;
Çaput aygıtı.
Urgan(İspanyolca)
Zerdüşt dininde Ahura Mazda'nın oğlu olan ateş tanrısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ