Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif ...

İtibari,
Arapça, itibari ( اعتباری)
Nazari,
Göreceli,
Saymaca,
Fiktif,
Fransızca fictif.
Var sayılan.
Göz kararı.
Gerçekten öyle olmadığı halde öyle sayılan, saymaca, fiktif.
Gerçekten öyle olmadığı halde öyle sanılan ve insanlar tarafından öyle kabul görmüş olan.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ