Tanrının Mukaddes Kitaba göre, İsraillilere çöller boyunca seyahatleri sırasında verdiği, yenilebilir bir madde ...

Manna,

İbranice, man,
Kudret helvası (manna)
Arapça, (المَنّ),
Antik çağlarda, mana.
Allah’ın İbranilere indirdiği yiyecek. 
Bazı bitkilerin öz sularından elde edilen macun. Bazı sıcak bölgelerde taşlar ve ağaçlar üzerinde çiğ donmasıyla oluşan tatlı madde.
Kuran'da da üç ayette bahseder.

Mukaddes Kitapta, İsraillilere çöllerde, seyahatleri sırasında, verilen yenilebilir bir madde.
Bir çeşit dişbudak olan fraxinus ornus ağacının torba şeklinde ve içi sıvı dolu yerine yapılan kesiklerden çıkan sıvıdır. İçeriğinde mannit şekeri vardır. Yuvarlak, yassı, billuri, kuru parçalardır. Rengi soluk sarımsı ve içi beyazdır. Kokusu bala benzer. Lezzeti şekerlidir. Suda kolay erir.

Çiçekli dişbudaklar, Akdeniz çevresinin doğal ağacıdırlar. Güney Avrupa ve Batı Asya ülkeleri olarak da nitelendirilirler. Türkiye’nin hemen hemen tüm batı sahillerinde ve maki alanlarında görülürler. Yakacak odunu olarak kullanılırlar. Gövdelerinden besin suyu (Kudret helvası-manna) elde edilerek müshil olarak kullanılmaktadır. Beyaz çiçekli dişbudaklar kokulu beyaz çiçekleri ve canlı yeşil yapraklarından dolayı park ve bahçelerde süs bitkisi olarak sıkça kullanılırlar.

Med, Çeşitli bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla yapılan macun.
Kam, Gezengevi, Türk kudrethelvası.
Anadolu’da Lübnan meşesinin yapraklarından çıkarılan kudret helvasına verilen ad.
Bazı ağaçlarda olan bir madde.
Kudret helvası,
Çis (Manna).
Gezengevi (Kudrethelvesı);
Quercus (Fagaceae) türlerinin yaprakları üzerinde meydana gelen tatlı lezzetli usare.

Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde (Diyarbakır, Erzurum, Mardin ve Siirt) elde edilir. Tat verici olarak şeker yerine kullanılır. Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan macun. Beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu’da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus).

Yörelere göre Gezengevi, kudret helvasının isimleri;
Aruro (Mardin-Süryanice),
Gezengi (Elazığ),
Gezo, Göngüves (Diyarbakır),
Men (Mardin-Arapça),
Yağcı pelidi (Amasya).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ