Hısım ...

Akraba,
Hısım,
Arapça akriba,
Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.
Akraba.
Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. 
Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular.
Soyca ve evlenme neticesinde aralarında bağ bulunanların beheri.
Aynı soydan gelen veya evlenme yoluyle aralarında yakınlık bulunanlardan her biri.
Yakın uzak bütün akrabalar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ