Her beyti ayrı uyaklı bir divan edebiyatı nazım biçimi ...

Mesnevi,
Arapça mes̱nevi, (ﻣﺜﻨﻮﻯ).
Arapça, iѕnan, kelimesinden türetilmiştir.
Mesnevi, özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir.
Her beyti kendi içinde kafiyeli olan nazım şekli.
Bu nazım şekliyle meydana getirilmiş eser.
Bu türdeki eserlerin genel adı.
İkilik manzume.
Her beyti ayrı kafiyeli olan manzume.
Her beyti ayrı uyaklı bir divan edebiyatı nazım biçimi.
Her koşası ayrı uyaklı bir divan koşuk biçimi.

Mevlana Celaleddin Rumi' nin ünlü eserinin adı.
Mevlana’nın meşhur Farsça eseri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ