İstek uyandırmak için kullanılan bir söz...

Ha,
İgra,
İstek uyandırmak için kullanılan bir söz.
İstek uyandırma, igra.
Rağbetlendirmek. 
Teşvik etmek. 
Hırsını tahrik etmek.
Gayrete getirmek ve teşvik için kullanılır.

Diğer anlamları;
Şaşma anlatan bir söz.
Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz.
Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz.
Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz.
Evet (Kaba konuşmada).
Soru bildiren bir söz.
Hahniyum elementinin simgesi (Ha)
Evet, işte. 
Ha, Arapça, ( ﺡ– ﺣﺎﺀ)
Hayret ifade eder.
İhtar, ikaz ve tembih bildirir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ