Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse ...

Rakip, 
Rakib.
Rival,
Arapça rakib, rakip, (ﺭﻗﻴﺐ) 
Gözetmek, beklemek anlamındaki rekabet kelimesinden türetilmiş.
Aynı şeyi elde etmek isteyenlerden, aynı amaca varmak için uğraşanlardan her biri
Aynı sevgiliye gönül verenlerden her biri.
Rakip, düşman.
Karşı taraf.
Herhangi bir şey için size karşı mücadele eden. 
Herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya çalışanlardan her biri. 
Rekabet edenlerin beheri.
Aynı şeye istekli olan. 
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse).

Rakip, kelimesinin diğer anlamları;
Rakib,
Daima görüp kontrol eden, gözeten.
Herhangi bir nakil vasıtasına binmiş olan.
Binen kimse, binici.
Binen. 
Binici.
Bekçi.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ