Yorgun ...

Bitap,
Farsça, bitap, bitab.
Frasça, bitab (ﺑﻰﺗﺎﺏ) 
Yorgun,
Farsça olumsuzluk bildirir. 
Yorgun, takatsiz, güçsüz.
Halsiz, güçsüz, bitkin, yorgun.
Çalışma vb. sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan, bitap.
Gösterdiği çabadan ve hareketlilikten dolayı gücü azalmış olan, sarfettiği çabanın etkisini üzerinde hisseden, yorulmuş.
Yaşadığı olaylardan dolayı bezginlik duyan, bezmiş olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ