Hem et hem ot ile beslenen canlı...

Omnivor,
Hepcil,
Hepobur.
Hem et hem ot ile beslenen canlı.

Hepçil, Hepobur ya da omnivor, hem et hem de otla beslenen canlılar. İnsan, karga, domuz, ayı, maymun, fare hepçil canlılara örnektir. Otobur hayvanları besin olarak kullanan hayvanlar ikincil tüketicileri, ikincil tüketicileri besin olarak kullanan etobur hayvanlar da üçüncül tüketicileri oluştururlar.

Hepçil ya da omnivor, hem et hem de otla beslenen canlılar grubu için kullanılan bir terimdir. Otobur hayvanları besin olarak kullanan hayvanlar ikincil tüketicileri, ikincil tüketicileri besin olarak kullanan etobur hayvanlar da üçüncül tüketicileri oluştururlar. Her iki gruba dahil hayvanları yakalayan ve öldüren canlı grubuna hepçil canlılar denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ