Ayrılık ...

Firak, 
Arapça, firak, (ﻓﺮﺍﻕ).
Arapça, ayırmak, ayrılmak anlamındaki fark kelimesinden türetilmiştir.
Ayrılık, ayrılma, ayrı düşme, hicran, firkat
Firkat,
İhtilaf,
Ayrılık, 
Hicran,
İngilizce: cleavage
Ayrı olma durumu.
Birinden uzak düşme, firak, firkat.
Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.
Görüş ve tutumların karşıt uçlara bölünerek ayrılması.
Hüzün, teessür, mahzunluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ