Yastık ...

Kertek,
Yastık.
Antalya yöresinde, Halk ağzında, kertek, yastık anlamındadır.
Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder.
Bu biçimde yapılmış ve türlü işlerde kullanılan şey.

Yastık kelimesinin diğer anlamları;
Tampon.
Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer.
Düğünde, kız evinden oğlan evine giden giysi bohçası.
Sürülmüş tarlanın iki başına, enine çekilen çizgi.
Yapılarda, makinelerde bazı bölümlerin üzerine dayandığı parça.
Araba ve kağnıda, dingil ile sandık arasındaki iki ucu delikli, geniş ve kalın tahta.
Araba teknesi ile öndingil arasında bulunan küçük ağaç.
Kızağın üstüne döşenen ağaç(yastuk).
Bir çarpma, vurma, sarsıntı vb. yeğinliğini azaltmaya yarayan içi yumuşak özdeklerle doldurulmuş ya da yumuşak bir özdekten yapılmış nesne, araç, korumalık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ