Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verilen ad...

Frenk,
Efrenç, 
Fireng
Farsça, fireng, (ﻓﺮﻧﻚ) 
Fr. franc.
Avrupalı. 
Fransız.
Avrupalılar’a ait, Avrupalılar’a has.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupalılara, özellikle de Fransızlara frenk denirdi. 
Sözcüğün kökeni muhtemelen 6. yüzyılda Galya'yı fetheden Cermen halkı Franklara dayanıyor olabilir.
Eskiden, Galya eyaleti günümüz Fransa'sını ve kısmen Batı Almanya, Belçika ve Kuzey İtalya'yı kapsıyordu.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ