Aşırı harcamalardan sakınma ...

Ekonomi,
Fransızca economie.
İngilizce economy.
Tutum.
İktisat,
Tasarruf,
Aşırı harcamalardan sakınma.
Gelir ve gideri idare ile kullanma, tutum, tasarruf, iktisat.
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.
Kişilerdeki gereksemeleri karşılamak amacıyla yapılan davranış ve uygulamaları düzenleyen ve yöneten yasaları inceleyen bilim dalı.
Bir ülke, toplum ve kuruluştaki mal ve hizmetlerin, üretim, tüketim ve dağıtıma ait hususların bütünü, iktisat, iktisadiyat.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ