Bir Slav halkı ...

Sırp,
Boşnak, Bulgar, 
Çek,
Hırvat, 
Karadağ, 
Leh,
Makedon.
Pomak, 
Rus,
Slovak, 
Sloven, 

Slavlar(Sakalibe);
Avrupa'da yaşayan en kalabalık etnik topluluk slavlardır. Avrupa'nın doğusunda ve güney doğusunda yaşarlar. Asya'nın kuzey kesimlerinde de yaşamaktadırlar. 
Slavlar; Doğu, Batı ve Güney Slavları olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 

Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Ruslar Doğu Slavları grubundandır.
Polonyalılar (Lehler), Çekler ve Slovaklar Batı Slavları grubuna girer. 
Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Pomaklar, Karadağlılar, Bulgarlar, Slovenler ve Makedonlar ise Güney Slavlarını oluştururlar.

Slavlar dini bakımdan Ortodokslar ve Katolikler olarak iki ana grupta toplanırlar. Müslüman ve Protestan Slavlar da vardır. Ortodoks Slavlar geleneksel olarak Kiril alfabesini, Katolik ve Müslüman Slavlar ise Latin alfabesini kullanırlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ