Berhudar ...

Mutlu,
Berhudar,
Berhurdar.
Eski dilde, Berhurdar, mutlu.
Farsça berḫudar, berhurdar, (ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ)
Tuttuğu işten semere gören, feyizlenen, mesut.

Berhudar ol (Dua sözü); 
Hayırlı günler gör, hayır üzere ol.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ