Ağır yayvan toprak kap ...

Agar,
Dağar,
Tağar.
(Bazı halk ağızlarında tağar)
Ağır yayvan toprak kap.
Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap.
Ağzı geniş, dibi dar büyük toprak küp.
Ağız kısmı çok geniş, dip tarafı çok dar iki kulplu küp. 
Kap, çanak, küp, çömlek.
Topraktan yapılmış büyük kazan.
Eski Osmanlıcada dagar, tagar; kap, çanak, küp, çömlek anlamında kullanılmıştır.
Topraktan yapılmış, ağzı geniş, dibi dar, içine su, pekmez, ayran, süt, yoğurt, turşu ve küllü su konulan bir çeşit küp.
Topraktan yapılmış, hamur yoğurmaya yarayan, iki kulplu büyük çanak.
Ayakkabıcıların kösele, deri ıslattıkları ağzı geniş kap.
İçinde fincan yıkanan toprak çanak.
Büyük testi, Saksı.
Toprak mangal.

Dağar kelimesinin diğer anlamı;
Un ambarı.
Su deposu.
Yalak.
Ekmek konulan kap
Çuvaldan biraz küçük bir çeşit torba(Burdur)
Değer, kıymet (Yozgat yöresi)
Bir tiyatro dönemi için araştırılıp incelenen ve seçilen oyun demeti.
Tüyü alınmış halının ıslatıldığı havuz. (Uşak bölgesi)
Oturak, çocuk lazımlığı (Trabzon yöresinde)
Çerçöp, öteberi(Isparta yöresi)
Demircilerin kızgın demiri söndürmekte kullandıkları ağaç kap.
Havuz, tabakhanelerde derilerin ıslatıldığı havuz.
Azerilerde, dağar sığır derisinden yapılan torba.
Çinko üzüm deposu (İzmir yöresi) 

Dağarcık; 
Dağarcık (Giresun, Trabzon ve Rize yöreleri)
Torba, Deriden yapılmış torba.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ