Dokuma tezgahlarında çözgü unutularak dışarda kalmış tek ilmek...

Tin,
İlmik.
Dokuma tezgahlarında çözgü unutularak dışarda kalmış tek ilmek.
(Kayseri, Tokat ve İçel çevrelerinde Halk Ağzında Tin)
Dokuma tezgahlarındaki ana ipler. 

Tin sözcüğünün diğer anlamları;
Ruh.
Can.
Bir şeyin tepesi.
Tel,
Sağlam vücutlu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ